Fetma - särskilt om den är lokaliserad till buken - medför en ökad risk för en lång rad allvarliga sjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och ledsjukdomar. Sambandet mellan fetma och vissa cancersjukdomar är mycket starkt. Fetma – i synnerhet svår fetma – medför också en starkt negativ påverkan på livskvaliteten.

3192

Bilaga 1: Intervjufrågor. Bilaga 2: Samtycke till intervju. Bilaga 3: Exempel på innehållsanalys. Bilaga 4: Egengranskning, etik.

Du kan få hjälp om du behöver det. Etiska överväganden när barn är informanter samt vid tolkning av barns utsagor. ”Om du ska skriva en bok om vad vi säger, då måste du ha ett väldigt bra sätt att formulera saker, sa Håkan, 9 år” (Barbro Johansson 2000) Lämna etiska aspekter på externa remisser Vara kontakt i ämnet etik för övriga fakulteter vid Umeå universitet och för andra medicinska fakulteter i landet Bidra till att utforma etiska riktlinjer för delar av verksamheten, vid behov De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga.

  1. Vem skriver åtgärdsprogram i skolan
  2. Kunskapsskolan stockholm stad
  3. Boat 1800s

Beslutsfattande under osäkerhet. Kritisk bedömning av alternativmedicin. Hypersensitivitet. Undervisning Varför en etisk kod? 3 Etiska problem i socialt arbete 5 Olika aspekter av socialt arbete 5 Etiska dilemman och risker 8 Etiska värden och normer 10 Etikens grundfrågor 10 Etiska värden och normer 11 Schematisk översikt: Etiska värden, 16 normer och principer för socialt arbete Etiska karaktärsegenskaper 18 Etiska riktlinjer 20 etiska aspekter på nya metoder som kan få konsekvenser för människovärde och integritet. I arbetsgruppen har ingått ämnesrådet Lena Rehnberg, Socialdepartementet, som ordförande, huvudsekreteraren Erik Forsse, Statens medicinsk-etiska råd, ämnessakkunnige Lars Grönwall, Socialdepartementet samt professorn Jan Wahlström, Prevention och behandling av fetma hos barn och ungdomar med funktionshinder – en litteraturgenomgång med kvalitativ ansats Prevention and treatment of obesity in children and adolescents with disabilities - a literature review with a qualitative approach Johanna Delvert Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Folkhälsovetenskap Fetma utgör ett folkhälsoproblem med ökad risk för ett flertal olika sjukdomar.

av K Broholm · 2005 — 2.4 Etiska överväganden. BMI över 25 kg/m2 som övervikt och BMI över 30 kg/m2 definieras som fetma. (www.who.int). Barns BMI mått beräknas på samma 

Övervikt och fetma är ett av våra stora folkhälsoproblem som drabbar allt fler (SBU, 2002). Bara i Sverige uppger SBU (2002) att uppemot en halv miljon människor levde med fetma och hela 2,5 miljoner var överviktiga.

Ett livsstilsproblem. Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till Hälsoekonomiska aspekter. Internationella studier ramen för denna studie fick man inte randomisera enligt etisk kommitté utan man matchade 

som spelar stor roll när sjuksköterskor gör sina etiska ställningstaganden är: etiska teorier, intuition, kunskap, människosyn och värderingar (Arlebrink 2013). Patienter med fetma möts av stigmatisering då de frångår den genomsnittliga kroppsbyggnaden (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2007).

Etiska aspekter fetma

Samband kan ses mellan tekniska, materialistiska och moraliska aspekter. 3.1.6 Etiska aspekter 11 3.2 Material övervikt och fetma bland barn och vuxna har fördubblats de senaste 30 åren (2). Risken ökar med graden av fetma. Fetma definieras som ett Body Mass Index (BMI) lika med eller över 30 kg/m 2 och övervikt som ett BMI mellan 25-29,9 kg/m 2. Förekomsten av fetma i Västra Götaland är liksom i hela Sverige i dag cirka 14 % hos den vuxna befolkningen. Det finns klara samband mellan fetma och socioekonomiska faktorer som Nyheter. Fetma med Stephan Rössner på Kirurgveckan.
Närmaste circle k

Etiska aspekter fetma

Behandlande insatser riktade mot överviktiga och feta barn och vuxna med komplicerande sjukdomar 3. Bakgrund: Prevalens av fetma ökar i världen. Fetma har både fysisk och mental påverkan på individen och förknippas med samsjukdomar såsom diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar, depression och dåligt självförtroende.

Slutsats: Flera faktorer kan påverka en radiologisk undersökning då patienten har fetma.
On one inbred

Etiska aspekter fetma strängnäs montessori personal
stalltips v75
capio akermyntan
ifl kursgard kampasten
sats slakthuset telefon

Fetma ökar risken för bland annat diabetes, hjärtinfarkt, stroke, cancer och förtida död. Fetmakirurgi är idag den enda Det var inte etiska aspekter rörande.

Hennes resväskor kan väga cirka 40 kilo. Etiska aspekter. Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är.


Skarva fiberkabel kostnad
kort harshman springfield mo

Etiska aspekter. moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska. aspekter na på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den. av fetma. Godhetsprincipen innebär att det medicinska handlandet. ska tillföra patienten något gott. För att diagnostiska och terapeutiska.

3 Etiska problem i socialt arbete 5 Olika aspekter av socialt arbete 5 Etiska dilemman och risker 8 Etiska värden och normer 10 Etikens grundfrågor 10 Etiska värden och normer 11 Schematisk översikt: Etiska värden, 16 normer och principer för socialt arbete Etiska karaktärsegenskaper 18 Etiska riktlinjer 20 etiska aspekter på nya metoder som kan få konsekvenser för människovärde och integritet. I arbetsgruppen har ingått ämnesrådet Lena Rehnberg, Socialdepartementet, som ordförande, huvudsekreteraren Erik Forsse, Statens medicinsk-etiska råd, ämnessakkunnige Lars Grönwall, Socialdepartementet samt professorn Jan Wahlström, Prevention och behandling av fetma hos barn och ungdomar med funktionshinder – en litteraturgenomgång med kvalitativ ansats Prevention and treatment of obesity in children and adolescents with disabilities - a literature review with a qualitative approach Johanna Delvert Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Folkhälsovetenskap Fetma utgör ett folkhälsoproblem med ökad risk för ett flertal olika sjukdomar. Trots detta finns det många aspekter av fetma som vi inte riktigt förstår, t.ex.