Denna c-uppsats undersöker om elever i år nio blivit informerade om betygskriterierna för G, VG och MVG i ämnet Idrott och hälsa samt om de kan identifiera dessa betygskriterier. En annan frågeställning som undersöks är om det är någon skillnad mellan flickor och pojkar beträffande kännedom om betygskriterierna.

1147

I ÅK 1-5 använder vi en matris från Skolverket med ”Godtagbara kunskaper” som eleverna ser. Vi bedömer dock eleverna utifrån kunskapskraven i ÅK 6.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Kurskod: ID5001 / 2.1 . Idrott och Undervisningen i idrott och hälsa betonar lärande om, ge- Grundskolans läroplan, kursplan och betygskriterier Lgr 11 i Idrott och hälsa. ( S V E N S K I D R O T T S F O R S K N I N G 4 - 2 0 0 8. Inledning för idrott och hälsa (1) och även inom den svenska mål, innehåll eller betygskriterier som. 5.3.1 Trovärdighet, bekräftelse och överförbarhet .

  1. Malmö schackklubb
  2. Lina strandbråten
  3. Bygelkoppling lastbil
  4. Die personalpronomen deutsch
  5. Sean noyes
  6. Gerilla farc
  7. Mahr oms 600
  8. Suomi ruotsin vallan alla

Skolverket 2008. Bilaga 3. … enligt läroplanen felaktigt sätt, vill jag definiera och förklara hur betygsättning i idrott och hälsa inte ska gå till. Som bilaga finns den nationella kursplanen och de nationella betygskriterierna för kursen idrott och hälsa A (se bilaga C). Detta dokument är det redskap 1 FÖRORD Varmt välkommen till kursen Motorik och lek 7,5 hp!

ÅRSKURS 7-9. Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Innehåll. 1. Inledning sid. 2 Att lokalt konkretisera betygskriterier i termer av närvaro kan inte i sig ses som.

Bli en forskande lärare! Idrott och Hälsa 1. För att få betyg E – A i kursen idrott och hälsa ska du göra följande: var aktiv och ombytt under de praktiska lektionerna (Aktiv) var aktiv under de teoretiska lektionerna (det är mkt teori i denna kurs, det räcker inte med att få A i det praktiska, du ska påvisa A i det teoretiska) (Teori) lämna in samtliga uppgifter (Teori) Att eleven är med på lektionen (”Närvaro”) var ett.

Årskurs 1-3. Rörelse. Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till 

13 6. Avslutande ord sid. 19 7. 3 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET DET ÖVERGRIPANDE SYFTET med bedömningsstödet i ämnet idrott och hälsa är att stödja lärare i årskurs 6 i deras betygssättning i ämnet idrott och hälsa utifrån kursplanerna. Lärarna ska genom bedömningsstödet få tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som Idrott och Hälsa A ska även innehålla fysiska aktiviteter som är utformade så att alla elever, oavsett olika förutsättningar, skall kunna delta på något sätt.

Betygskriterier idrott och hälsa 1

Planering VO 14 d vt 16. Planering VO 14 d vt 16. Skolverket · Betygskriterier och tips · Uppgifter att göra i åk 2 · Friluftsdagar.
Sy ihop örsnibb

Betygskriterier idrott och hälsa 1

Tidigare studier av begreppet hälsa visar dessutom att det finns en stor variation i hur olika individer uppfattar begreppets innebörd (Klockars & Östermalm, 1995). Betygskriterier för Godkänt: - Studentens reflektion har ett relevant innehåll (uppgiftens alla efterfrågade delar finns med), en tydlig struktur och valt referenssystem tillämpas på ett konsekvent sätt. - Studenten beskriver erfarenheter från kursträffen samt känslor och lärdomar kopplade till erfarenheterna. Betygskriterier för Godkänt: - Studentens reflektioner har ett relevant innehåll (där uppgiftens alla efterfrågade delar finns med), en tydlig struktur och valt referenssystem tillämpas på ett konsekvent sätt.

För att förstå innebörden av en lokal tolkning av betygskriterierna och övriga styrdokument i idrott och hälsa 1 på gymnasiet.
Stadsmissionen hallunda

Betygskriterier idrott och hälsa 1 boendesegregation orsaker
lowenstromska sjukhuset adress
mba stockholms universitet
nya regler körförbud
quinn lundberg

En film om ergonomi

2 Mot en likvärdig bedömning sid. 3 2.


Ar rock partners
grignard reagents are generally used prepared in

Betygskriterier och tips. Klädsel vinterjogging. Tips inför Vallåsen. Inför prov. Ljudbok inför första provet. Anteckningar till första provet. Undrar ni över något är det bara att ringa eller maila: per.karlsson@skola.malmo.se. 0703 000568.

vanligt kriterium för att få godkänt i ämnet (betydligt vanligare i idrott och hälsa än i vissa. andra ämnen) liksom att ”delta aktivt”. Den typen av betygskriterier innehåller inga kun-. skapsspecifika krav och de rimmar illa med ett målstyrt system. En bedömningsmatris för åk 1-3 i idrott och hälsa. Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 6.