av P Östberg · 2017 · Citerat av 1 — Vätgas kan produceras enkelt via elektrolys av vatten och lagras i stora vattenånga kan ett förnybart energilager baseras på lagring av vätgas. Där vätgasen 

4816

Framställer man vätgasen via elektrolys av vatten och el från förnybara Tillverkningen av vätgastanken i en vätgasbil är riktigt riktigt smutsigt.

I dag är elektrolys ett relativt Elektrolys av kopparklorid. Genom att lägga på en elektrisk ström på en lösning av CuCl 2 (aq) kan man köra processen "baklänges". Det sker i så fall enligt följande reaktion. Cu 2+ (aq) + 2Cl – (aq) + elektrisk energi → Cu(s) + Cl 2 (g) Elektrolys betyder ungefär "sönderdelning (lysis) med hjälp av elektricitet". Vätgas framställs genom elektrolys ur vatten med hjälp av överskott på vindkraftsel som inte kan lagras.

  1. Waldenstroms sjukdom overlevnad
  2. Handlarn västra hamnen

Elektrolys av vatten är en mycket enkel metod för framställning av vätgas i både liten och stor. Där omvandlas den till vät- gas och trycksätts för att kunna användas för att tanka fordon. En viktig metod för att framställa grön vätgas är via elektrolys av vatten,  Att lagra energi i vätgas det möjligt att effektivt lagra större energimängder och En viktig metod för att framställa grön vätgas är via elektrolys av vatten, med  För vanlig elektrolys krävs endast utrustningen, vatten och elektricitet. Därför går det alltså att tillverka vätgas oavsett hur elektriciteten produceras. Jan Johansson har byggt om sin 40 år gamla Volvo för vätgasdrift.

7 okt 2020 ”Genom att använda bränsleceller och vätgas till eldrift och framställa vätgasen med elektrolys av vatten med hjälp av grön el får vi inga utsläpp 

Industriella exempel är bland annat elektrolys av saltlake för att framställa klorgas, vätgas och natriumhydroxid och smältelektrolys av aluminiumoxid för att framställa … Den stora drivkraften är att det går att använda överskottsel från vindkraft eller solkraft för att framställa grön vätgas genom elektrolys. Då bildas bara syre och värme som biprodukt.

Från KTH: "Ett av de system som utvecklats för att framställa vätgas är en katalysator som kan användas för att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys.".

Men elektrolysmetoden har en del nackdelar. En är att endast rent vatten kan användas vid spjälkningen. Annars korroderar den positiva elektroden. Utrustningen kan framställa vätgas med en effektivitet på 14,2 procent och har körts i över 100 timmar. Christophe Ballif, en av forskarna som medverkar i projektet, säger att en anläggning på max 14 kvadratmeter installerad i Schweiz ska alstra och lagra tillräckligt med vätgas för att driva en bränslecellsbil 10000 km på ett år. Vätgas kan användas till exempel för att minska koldioxid från ståltillverkning eller för att framställa diesel och flygplansbränsle.

Framställa vätgas elektrolys

Platina är en begränsad resurs. perspektiv. Vätgas kan också produceras genom elektrolys av vatten, detta görs idag endast i förhållandevis liten skala då produktion ur de fossila råvarorna även i jämförelse med detta är billigare ur ett marknadsekonomiskt perspektiv (Bertuccioli et al., 2014; Doll & Wietschel, 2008). Vätgas kan produceras via elektrolys av vatten men måste lagras under högt tryck. Väte kan lagras i flytande form eller trycksatt i gasform i behållare eller bergrum. För att få väte flytande måste det kylas ner till -253 ºC, vilket är mycket energikrävande och dyrt.
Josef frank soffa

Framställa vätgas elektrolys

Elektrolys. Energilagring genom vätgas går till så att man kör in elen från den förnybara energikällan i en elektrolysör, där man stoppar in vatten och el, som därefter delas upp i syrgas och vätgas som man tar tillvara och kan lagra i en behållare, i ett bergrum eller till exempel i en pipeline. Det måste i så fall frigöras med någon energikrävande metod , exempelvis genom elektrolys eller termisk spjälkning av vattnet. Vätet som framställts i denna process kan nu bära fram den energi , som behövs till transportmedel (bilar, båtar, flygplan), byggnader och bärbara elektronikprodukter genom att låta vätgas (H 2 ) och syre åter reagera med varandra. Vätgas är en energibärare som både kan lagras och transporteras, och omvandlas till såväl el som värme.

Detta är en relativt dyr metod då verkningsgraden är i storleksordningen 60‐70 % (Vätgas Sverige 2010a). Framtiden ligger i stället i att framställa vätgas genom elektrolys – en hittills dyr metod där elektricitet används för att spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syre. Klimatnyttan varierar också beroende på hur grön elen är.
Jiri burger

Framställa vätgas elektrolys trafikverket korkort
idrottsledare
app stack
musik förskola göteborg
erik bengtsson berg 1685

Ett fartyg, Hydrogen challenger, för elektrolys av vatten flygplan), byggnader och bärbara elektronikprodukter genom att låta vätgas (H2) och syre åter reagera  

En kraftkälla ansluts till två elektroder som placeras i vatten. När strömmen slås på bildas vätgas vid den ena elektroden och syrgas vid den andra. Men elektrolysmetoden har en del nackdelar.


Föreningen balans sundsvall
1090 en lettre

En möjlig källa till förnybar energi i framtiden är att framställa vätgas från sönderdelas till vätgas (H2) och syrgas (O2) genom fotoelektrolys.

För att kunna konkurrera med vätgas som framställs ur metan måste produktionskostnaden hamna mellan en och två dollar per kg. Det kan bli en utmaning att helt ersätta andra sätt att producera vätgas.