a) 1 + 2 + 3 = 6; 7 + 8 + 9 = 24 b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15; 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 45 c) 1 · 2 · 3 = 6; 7 · 8 · 9 = 504 (504 je deljivo in z 2 in s 3, zato je deljivo s 6) Ë) 2 · 3 · 4 = 24; 6 · 7 · 8 = 336 (336 je deljivo s 24) 1.6 RIMSKE ŠTEVILKE ˜ a) 22 b) 14 c) 61 Ë) 93 d) 241 e) 900 f) 2005 g) 1600

2489

Skrivnosti števil in oblik 7. PriroËnik za 7. razred osnovne šole / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana RobiË ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ISBN 978-961-209-754-7 1. Draksler, Jana 2. RobiË, Marjana 231761664 Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99