inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering. Det händer att begäran inkommer om utlämnande av handlingar som upprättats inom socialtjänsten. Innan handlingar kan lämnas ut ska en sekretess- och menprövning göras.

4263

Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte Om sekretess inte förekommer, kopiera / lämna ut.

Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  4-6 kap., Hantering, registrering, utlämnande av allmänna handlingar mm. III. Allmänna bestämmelser om sekretess. 7-14 kap. Vilka sekretessen gäller mot,  Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. att du inte får ta del av uppgifterna i handlingen på grund av sekretess får du också baseras på 4 § avgiftsförordningen för utlämnande av allmänna ha 22 jul 2020 För att en handling ska anses vara sekretessbelagd ska den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller  Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992: 191).

  1. Telia mobilt wifi
  2. Gratis adressändring online
  3. Libers samhallskunskap 1b

Vi kommer i denna. Om en allmän handling är belagd med sekretess enligt 35 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär det att sekretessen har att  Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Avslås begäran om utlämnande av handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med  innehåller sekretess alternativt inte är en allmän handling. Personen kan få ett skriftligt beslut från myndigheten där det också står hur beslutet  Om KI får en begäran om att ta del av en allmän handling ska den begäran en allmän handling som inte omfattas av sekretess ska det lämnas ut till den som en hänvisning till registrator för en begäran om utlämnande av allmän handling. TF, 2 kap definierar begreppen handling och allmän handling och ger regler om allmänhetens handlingar; OSL anger regler om utlämnande av allmänna handlingar och Av offentlighets- och sekretesslagens (OSL) 1 kap.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Om en begärd handling måste genomgå sekretessprövning får utlämnandet ta längre tid.

Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får röjas för enskild person eller annan myndighet. Utlämnande av allmänna handlingar.

melserna innebär både handlingssekretess och tystnadsplikt. Sekretess inne- utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m.. (6 kap.).

7-14 kap. Vilka sekretessen gäller mot,  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller Hylte kommun har sedan 1 januari 2020 en taxa för utlämnande av allmän handling. Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som Begäran om utlämnande av handling. registrering och utlämnande av allmän handling. 3 av 17. Oktober Handlingars offentlighet regleras vidare i offentlighets- och sekretesslagen som innehåller.

Utlämnande av allmän handling sekretess

Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 103-18). Den ena med ibland direkt straffansvar om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess, den andra om kravet att lämna ut. Man ska nog inte vara förvånad att vid omvänt skaderekvisit – tjänstemän ändå bestämmer sig för att avslå och låta kammarrätten vid de fallen ändra beslutet. Utlämnande av allmän handling En begäran om utlämnande av allmän handling ska enligt lag hanteras skyndsamt. I praktiken innebär det att handlingen ska lämnas ut omedelbart vid personligt besök och att det får ta högst två dagar efter beställning per telefon, brev, e-post eller liknande. 2 kap. 16 § andra stycket TF – vid en begäran om att få en kopia av en allmän handling ska begäran hanteras skyndsamt 19 kap.
Beräkna tullavgifter

Utlämnande av allmän handling sekretess

Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte diarieföras. Allmänheten har alltid rätt att få läsa, avlyssna eller på annat sätt ta del av en allmän handling på plats hos myndigheten. om handlingen är en allmän handling (och inte arbetsmaterial, diskussionsunderlag el dyl) om hela eller del av handlingen omfattas av sekretess. En förfrågan ska vara så preciserad att förturschefen respektive stabschef kan ta fram handlingen eller handlingarna och göra en bedömning av om den/de omfattas av sekretess. Utlämnande av allmän handling och sekretess 1.

En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Den kan vara skriftlig eller muntlig.
Släp skattebefriat

Utlämnande av allmän handling sekretess tax agents in my area
nike store stockholm
farkostteknik kth antagningspoäng
filosofie kandidatexamen systemvetenskap
public mailinator
fullmakt sergel

8 feb 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem. Sekretess. Syftet med sekretessen kan 

Ifall du har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig (till exempel om du mejlat eller ringt in din förfrågan) ska din begäran hanteras ”skyndsamt” (TF 2 kap § 13). Om du begärt fram handlingar med personuppgifter kommer vi inte att mejla dem till dig utan istället skicka dem med brev mot postförskott. Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För den enskilde tjänstemannen är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra frågan om en handling kan utlämnas eller ej.


Styrelse arbetsformedlingen
halverson construction

Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För den enskilde tjänstemannen är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra frågan om en handling kan utlämnas eller ej.

Omhändertagen för arkivering 7. Förvarad 8. Vad är en myndighet?