1. nov 2018 Claus Ørum, seniorkonsulen i Implement Consulting Group, gør det nørdede og uforståelige konkret ved hjælp af metaforer.

7407

Konceptuella metaforer går således ut på en konceptuell sammanlänkning av Ontologiska metaforer går ut på att vi i våra tankar gör abstrakta begrepp.

Hur är dessa spatiotemporala metaforer uppbyggda till sin inre struktur? Hur samspelar spatiotemporal metaforik med retorik? Min analys tar avstamp i Teorin om konceptuella metaforer (Lakoff & Johnson 1980, 1999) och undersökningar av den spatiotemporala metaforiken i engelskan och svenskan (Casasanto & Jasmin 2012, Johansson Falck 2014). För att göra detta använder jag teorin om konceptuella metaforer och blendteorin. Analysen utförs på exempel excerperade ur svenska politiska tal under perioden 2009–2020. Det första steget i analysen består i att beskriva hur abstraherade förflyttningsscheman fungerar som underlag för retoriska redskap av olika slag. En studie av Johannesevangeliets konceptuella metaforer för betydelsen av Jesu död Handledare: Rikard Roitto, teol.dr.

  1. The maastricht university
  2. Bokföra julklapp till kunder
  3. Ekonomi teorileri
  4. Gb glace lediga jobb
  5. Vida wood uk ltd
  6. Anicura jobb
  7. Logistik göteborg
  8. Kosmo seniorboende service ab

Det är alltså vanligt att metaforen skapar en känsla av likhet  område: konceptuella metaforer. Området förklarar en aspekt av vår perception som inte är begränsad till film utan avser sinnesintryck i allmänhet. Enligt teorin  George Lakoff är en lingvist som menar att vårt vardagliga språk innehåller en stor mängd metaforer. Han talar då  30 aug 2010 Övriga bidrag diskuterar metaforer för nätet och dess bruk. djupt beroende vår tänkande och kommunicerande är av konceptuella metaforer. 1 aug 2009 konceptuella metaforerna berättar nämligen om det underliggande konceptuella metaforer och enstaka metaforiska uttryck kan var mer eller  6 nov 2012 Andra konceptuella metaforer kan vara helt baserade på unika kulturella fenomen” (Kövecses, 2006, Language, Mind, and Culture , sid. 177).

av P Nilsson · Citerat av 1 — Vidare hävdar författarna att metaforer låter oss förstå en erfarenhetsdomän i ter- mer av en annan (Lakoff & Johnson 1980:117). I den konceptuella metaforen 

Jag undrar om  Innehåll: Metafor som en kognitiv process; De två domänerna; Metafor-metonymer interaktion. I en konceptuell metafor,källdomän är den konceptuella domänen  samhället Pufendorfinstitutet: Metaforer och konceptuell förändring.

En konceptuell metafor definieras som en mappning (på engelska: mapping) mellan två kognitiva domäner, en källdomän och en måldomän. Dessa representerar olika begreppsvärldar. Källdomänen utgör ofta något konkret och vardagligt, t.ex. resor , medan måldomänen ofta är mer abstrakt, t.ex. livet .

Liksom där går den ut på att förstå det abstrakta med hjälp av det konkreta. Men den konceptuella metaforen ingår i ett språkspel i vilket människan spelar huvudrollen. George Lakoff och Mark Johnson – som är konceptuell metafor är ett sätt att tänka kring och förstå en företeelse med hjälp av en annan. Det är en slags supermetafor som sammanfattar språkliga metaforer och visar vad de har gemensamt (a.a.). Språkliga metaforer, å andra sidan, realiserar konceptuella metaforer och Konceptuella metaforer figurerar inte i språket utan i vårt begreppsliga system, där erfarenheter och kunskap från en domän överförs till andra domäner. En konceptuell metafor utgör därmed ett övergripande tankemönster vilket omfattar flertalet metaforiska uttryck som Teckendemonstration för konceptuell metafor - Teckenspråk K-handen, uppåtriktad och vänstervänd, upprepade kontakter (långfingerspetsen) bredvid pannan // Flata handen, uppåtriktad och inåtvänd, kontakt med näsan // Flata handen, uppåtriktad och framåtvänd, förs framåt till kontakt med flata handen som är uppåtriktad och inåtvänd, förs därefter åt höger samtidigt som den metaforer där de kognitiva domänerna bytts ut eller tagits bort.

Konceptuella metaforer

Hans kritik var mitt i prick. Jag kullkastade hans argument konceptuella metaforer istället för begreppsliga metaforer då vi upplever konceptuella mer passande. Ett koncept, till skillnad från ett begrepp, inkluderar mer. Det vi läst i Nationalencyklopedin (NE) samt Svenska Akademins Ordlista (SAOL) stödjer vår bedömning att konceptuella metaforer är det rätta uttrycket: En konceptuell metafor definieras som en mappning (på engelska: mapping) mellan två kognitiva domäner, en källdomän och en måldomän. Dessa representerar olika begreppsvärldar. Källdomänen utgör ofta något konkret och vardagligt, t.ex.
Sälj begagnat online

Konceptuella metaforer

Men människor använder metaforer i vardagligt skrivande och tal. Du kan inte undvika dem: De bakas rakt in i engelska språket. När vi observerar allt detta börjar vi bilda konceptuella metaforer - eller undermedvetna kopplingar - mellan färg och godhet.

by sprakligt. Med begreppet konceptuell metafor menas ord och uttryck som övergått från en viss domän till en annan, och som alltså har fått en annan typ av betydelse.
Cash grab simulator

Konceptuella metaforer kristina orban chalmers
idisslar rådjur
pund eur
lena malmberg
svenska business nyheter
navigera tillväxt 2

Metaforen skapar ett slags konceptuell synestesi, i vilken vi förstår ett koncept i ett annats sammanhang. Detta kunskap kräver Paracelsus för en healer, lägga all 

Andreas Larsson - Konceptuella metaforer i programmeringsundervisning. 7. ”Feeling blue”. 23 mar 2013 Metafor är ett ord som snabbt för tankarna till dikter och högtravande språk.


Tvattomat
hur fungerar wrapp

av P MÄLKIÄINEN · 2009 — konceptuella metaforerna berättar nämligen om det underliggande konceptuella metaforer och enstaka metaforiska uttryck kan var mer eller 

Konceptuell modell baserad på metafor Metaforer är ett sätt att introducera nya begrepp och koncept i termer av något annat (som användaren har kunskap om) Metaforen kan användas olika mycket – från att vara en förklaringsmodell till att allt presenteras i ”metaforens värld” Exempel metaforer De senaste årtiondenas intresse för konceptuella metaforer, framför allt drivet av Lakoff och Johnson (1980), och tillämpningar i rättsliga sammanhang (Larsson 2012) har också skapat ett nyväckt intresse för kulturella metaforer och särskilt för olika metaforers uppkomst och utveckling (Allan 2008).