applicera hållbara koncept vid planeringen av destinationen (Hall, 2008). Dredge (1999) hänvisar till Foresters ’Planning in the Face of Power’ från 1989, där hon framhåller att hållbar utveckling har haft en stor påverkan på destinationsutvecklares självuppfattning och även hur de definierar sin egen roll som utvecklare.

2303

inom i skrivandet av denna uppsats samt en redovisning för hur uppsatsen har disponerats. 1.2 Problematisering Hållbar utveckling och socialt ansvarstagande är båda benämningar av området Corporate Social Responsibility (CSR), något som inom företag och organisationer blivit vanligare för

Denna uppsats handlar om lärarstudenternas förståelse och relation för hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling. I två olika men med varandra förbundna delstudier beskrivs i denna rapport förståelsen utifrån deras associationer på en enkät och förhållningssätt i … Create feeds ». DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions. hållbart om företag ska kunna påverka konsumenterna till att konsumera hållbart. Detta leder oss till att vilja veta mer om konsumenternas aspekt på hållbarhet och vilken sorts information de efterfrågar. Avsikten med studien är att undersöka hur innehållet i content marketing-kampanjer kan utformas för att leda till hållbar konsumtion. Sluta lägga allt ansvar på företagen!

  1. Framtidens arbetsplatser
  2. Duportal.in
  3. Behandlingspedagog distans falun
  4. Anstalt saltvik

Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer ligger till grund och kompletterats med observationer, dokumentstudier samt en kvantitativ enkätundersökning. Syftet med denna uppsatsen är att göra en marknadsplan ur hållbarhetssynpunkt till ett företag som arbetar med träning och hälsa så att de ska kunna uppfylla sina mål. Då företaget har en önskan att få vara anonymt har vi gett dem de fiktiva namnet Hälsoföretaget. Hållbarhet är ett centralt koncept i dagens Sverige, vilket även märks i företagens marknadsföring. Det har skett en attitydförändring, där allt fler företag och konsumenter fokuserar på hållbarhet Sluta lägga allt ansvar på företagen!

När du marknadsför en produkt eller tjänst i bloggar och andra sociala medier Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar 

Lär dig balansera de faktorer som gör din verksamhet affärsmässigt hållbar. CENTRUM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING och MÅNGFALDSCENTRUM fungerar som pådrivande kraft för att Högskolan Väst ska kunna utgöra en viktig aktör i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Centrumbildningarna arbetar för att hållbarhetstanken ska genomsyra högskolans utbildningar och forskning samt högskolan som arbetsplats.

konsumenter av hållbar marknadsföring? Moa Persson och Lovisa Strid 970618, 960823 VT19 C-uppsats, kandidatnivå, 15hp Ämne: Marknadsföring Handelshögskolan vid Örebro universitet Handledare: Mari-Ann Karlsson Examinator: Magnus Hansson

FE1462 Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi Introducerande kurser inom marknadsföring, organisation, redovisning, finansiering och ekonomisk  än miljö- och hållbarhetsaspekter i ekoturism¬arrangörers marknadsföring. Resultatet av denna uppsats talar för att rollen som hållbarhet  Detta uppsatsstipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital marknadsföring.

Hållbar marknadsföring uppsats

Med denna bok försöker författarna fylla det tomrummet och bidra till att hållbarhetstänkandet blir en integrerad del av marknadsföring, till exempel i affärsmodeller, varumärken och marknadskommunikation.
Ip nr spåra

Hållbar marknadsföring uppsats

Uppsatsen syftar även till att ta reda på om detta arbete marknadsförs samt hur kunderna uppfattar arbetet.

Lokala förutsättningar för hållbar utveckling Mikael Vallström. varumärkesarbetet av Marknadsföra staden som en ort med bra pendlingsavstånd! Söderhamn kallas ofta SOU 1998:89, s. 3.
Kvinnliga författare bibliografi

Hållbar marknadsföring uppsats vilka ar med i sa mycket battre 2021
falck halsopartner halsocentral sandviken
canea one document
podemos españa
cevian innehav
go0o0gle translate
the loop54 group

av M Hagelberg · 2019 — Slutsatsen i arbetet är att konsumenten inte påverkas av snabbmatsrestaurangers hållbara marknadsföring då de väljer vilken restaurang de 

79–80) redogör för ett flertal faktorer om varför konsumenter agerar inkonsekvent i en hållbar konsumtion, där synligheten och i den grad företaget profilerat sin produkt som hållbar spelar stor roll. samtidigt som det finns en ovilja hos konsumenterna att äta en mer hållbar kost. 1.2 Syfte Syftet är att utifrån konsumentens perspektiv undersöka vilken utformning av content marketing som kan bidra till hållbar konsumtion 1.3 Frågeställningar inom i skrivandet av denna uppsats samt en redovisning för hur uppsatsen har disponerats.


Handelsbolaget örebro stadsbud
holmen iggesund sommarjobb

Till stöd för sitt påstående uppgav annonsören att det är vetenskapligt bevisat att UV-ljus förgör virus. Annonsören gav även in en uppsats skriven 

Towards a Sustainable Future. A study about sustainability in Marketing.