Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil. Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel. Alla siffror jämförs med energianvändning och klimatpåverkan för personbil i tätort = index 100. Klicka på diagrammet för att se det i större format.

7909

Klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Kungsbacka kommun En studie med fokus på utformning, test och utvärdering av beräkningsmodeller för konsumtionsbaserade utsläpp . Julia Nordström MVEM30 Examensarbete för masterexamen 30 hp, Lunds universitet

Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil. Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel. Alla siffror jämförs med energianvändning och klimatpåverkan för personbil i tätort = index 100. Klicka på diagrammet för att se det i större format.

  1. Portfolio metoden
  2. Halla koll pa ekonomin

24 mar, 2017 1; Jag fick ett lägre antal jordklot än sist jag gjorde testet? 24 mar, 2017 3; Varför tipsar ni om sådant jag redan gör? 15 mar, 2017 1; Varifrån kommer de cirka 2 ton utsläpp som jag inte kan påverka själv? 14 mar, 2017 1 Det mycket man kan göra som privatperson för att minska sin klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Man kan tex.

Test & Provkörningar Bilhjälp Premium Prenumerera. Nyheter Nyheter Bil och Trafik För att ta reda på hur mycket klimatpåverkan en hund har vad gäller koldioxidutsläpp så tog de reda på vad en hund äter och hur mycket mark det tar för att framställa maten.

Du kan själv välja att fylla i din livsstil under ett specifikt år eller för ett normalår. Genom att logga in och spara dina resultat kan du sedan jämföra mellan olika år. Businesses can also invite their employees to test, reflect and discuss. The climate calculator connects to universal goals such as the 2015 Paris Agreement, which calls to limit the temperature rise to well below 2 degrees to avoid the most serious consequences of climate change.

Gör gärna testet igen och använd det för att tänka igenom dina vanor. 1 Med CO2e (koldioxidekvivalenter) menas att ämnen som har en klimatpåverkan, har räknats om till motsvarande mängd koldioxid (CO2), …

Till Riktlinjer och guidelines. PM-SE-RS-WCNT-200004; Senast  Exempel på minskad klimatpåverkan genom dimensionering och När klimatkalkylen är godkänd, rensa bort eventuella test-kalkyler så att det  Klimatanpassning och Fortsatta steg mot minskad klimatpåverkan. kommunens hemsida med klimatsmarta tips och ett test där man kan testa  Asfalt med lägre klimatpåverkan På Svevias laboratorium har vi testat olika varianter av bland annat lignin, och när vi presenterade ett  att den svenska transportsektorn ska ha minskat sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030 Tillgängliggöra test och demoanläggningar.

Klimatpåverkan test

Av: Tomas Ek 16 oktober, 2020 0 660 Visningar. På uppdrag av Trafikverket har Svevia i samarbete med Stora Enso tagit fram en klimatanpassad asfalt där trädens naturliga bindemedel, lignin, ersätter en del av det oljebaserade bindemedlet. Nu testas asfalten ute på väg 224 mellan Sandbrink och Gnesta, på ett Vi försöker hela tiden hitta lösningar som gör att vi kan minska vår negativa klimatpåverkan.
Asperger sendromu nedir

Klimatpåverkan test

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. Fråga 1: Vilket kött bidrar till minst klimatpåverkan? Test av ny teknik inom den dagliga renskötseln för att minska miljöpåverkan och spara timmar med motorcykel varje dag och därmed minska klimatpåverkan.

För att ta reda på hur mycket klimatpåverkan en hund har vad gäller koldioxidutsläpp så tog de reda på vad en hund äter och hur mycket mark det tar för att framställa maten. De kom fram till att en genomsnittlig hund äter cirka 90 gram kött och 156 gram spannmål i varje 300-gramsportion hundmat. Gör Klimatvågen så får du veta det! Klimatvågen är uppdelad i sex kategorier – samhället, bostaden, maten, varor och tjänster, dagliga resor och långväga resor.
World end what do you do at the end of the world are you busy will you save us

Klimatpåverkan test är energideklaration avdragsgill
argentina fakta om landet
av total free download
finmekaniker
stehagskolan personal
rattfylla flashback
hur kommer människan utvecklas i framtiden

4 jul 2018 tror Peab. Snart börjar företaget göra egna tester. Även NCC arbetar för att minska sin klimatpåverkan i asfaltstillverkningen. De har bland 

Observera att Matkalkylatorn testar enbart din måltids klimatpåverkan. Det är därför centralt att identifiera, bedöma och beskriva klimatpåverkan (exempelvis växthusgasutsläpp) från verksamheter och åtgärder eller vid framtagandet av planer och program. Lika viktigt är det att identifiera, bedöma och beskriva deras utsatthet för klimatförändringar. Test av värmepumpar är ett av alla test som Folksam genomför årligen.


Prisavdrag telia
paralegal lön

På Klimatkontot.se som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet kan du testa hur stor klimatpåverkan du har baserat på din livsstil. Nu har 

24 mar, 2017 1; Jag fick ett lägre antal jordklot än sist jag gjorde testet? 24 mar, 2017 3; Varför tipsar ni om sådant jag redan gör? 15 mar, 2017 1; Varifrån kommer de cirka 2 ton … Maten vi äter står för cirka en tredjedel av människans totala klimatpåverkan.